Od čtvrtka 3.12. budou obnoveny společné tréninky hráčů dorostu. Trénování bude probíhat ve skupinkách (rozdělení hráčů bude vždy oznámeno ve skupině na Whatsappu), kterou je proto nutné pozorně sledovat. Rozpis tréninků naleznete níže.

 

Důležité:

Sraz na tréninkovou jednotku bude vždy v přesný čas uvedený v týdenním plánu před vrátnicí, kde hráče vyzvedne trenér. Dodržujte přesné časy srazů a neshlukujte se před ZS! 

Hráči jsou povinni dodržovat hygienické zásady (pravidelné mytí a desinfekce rukou). Každý bude mít vlastní sportovní lahev a šátek přes ústa (popřípadě roušku)!!!

V případě, že bude někdo z hráčů mít zdravotní problémy nebo se nebude cítit dobře, oznámí tuto skutečnost neprodleně trenérovi mužstva a tréninku se nezúčastní.

Pro veřejnost a rodiče hráčů i nadále platí zákaz vstupu na ZS!!!

 

Plán: Týdenní plán 30.11.-06.12.2020

Aktuality

KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultační hodiny s trenérem budou v sezóně 2020/21 vždy dle dohody po předchozí telefonické domluvě.